14 i 15 marca 2017 r. gościliśmy uczniów z klas IV i VI ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach. Młodzież uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu.

Bohaterowie kreskówki Zuźka i Tunio wprowadzili uczniów młodszych klas w świat bezpiecznego Internetu. Dzięki ciekawym ćwiczeniom dzieci podniosły poziom wiedzy na temat: szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów oraz ochrony danych osobowych i wizerunku, a także poznały zasady kulturalnego zachowania w Internecie.

Podczas zajęć z klasami szóstymi poruszyliśmy bardzo ważny temat – problem nadużywania Internetu. Szereg ćwiczeń, m.in. „Moja doba”,  uzmysłowiły młodzieży, ile czasu poświęca na „życie online”. Bardzo ważnym punktem spotkania był film „Dzień z życia”, którego główny bohater opowiadał, jak ciągłe korzystanie z sieci zmieniło jego życie.

Dzięki dyskusji jaka powstała po obejrzeniu filmu, wysunęły się wnioski, że Internet ma pomagać a nie szkodzić. Przeprowadzone zajęcia ukazały uczniom zagrożenia wynikające z nadmiernego używania Internetu w komputerze i innych urządzeniach mobilnych. 

Spotkania ze szkolną młodzieżą stanowiły również świetną  okazję do autorefleksji na temat czasu spędzanego w Internecie i jego wpływu na pozostałe codzienne czynności.