4 października 2018 r. w Teatrze Dramatycznym im.  Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyła się II Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczyli między innymi słuchacze sekcji gminnej w Słubicach PPUTW na czele z gminnym koordynatorem Arturem Bedykiem oraz Krzysztofem Dylickim - Wójtem Gminy Słubice.

Uroczystość prowadził Andrzej Barciński – Prezes Płockiego Powiatowego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wśród gości  nie zabrakło Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Radnych Powiatu Płockiego, Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płockiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Krystyna Lewkowicz - Przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW, Agnieszka Sulkowska – Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku, Jan Rzeszotarski - Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Marek Kuczyński - Prezesa i Aldona Cybulska Wiceprezes z Banku Żywności w Płocku, Marek Mokrowiecki - Dyrektor Teatru oraz przedstawicielie płockich UTW i UTW w Sierpcu. Prowadzący uroczystość powitał również serdecznie prof. Zbigniewa Kruszewskiego – Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz opiekuna doc. dr. Andrzeja Gałkowskiego.

Inaugurację uświetnił wykład inauguracyjny  pn. „Zróżnicowanie ścieżek rozwojowych w okresie dorosłości: znaczenie kapitału dzieciństwa i dorastania” który wygłosiła prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz występ Alicji Węgorzewskiej – mezzosopran i Mirosława Niewiadomskiego – tenor oraz koncert trio skrzypcowego Natalii Walewskiej, Anny Bony i Tomasza Kaczora.