Pierwsza grupa uczestników kursów komputerowych odbywających się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach w grudniu 2016 r. przystąpiła do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3. Wszyscy uczestnicy kursów pomyślnie zdali egzaminy i uzyskali europejski Certyfikat IC3 (Internet and Computing Core Certification). Gratulujemy!