6 października 2017 r.  w Płocku odbyła się konferencja naukowa BIBLIOTEKARZ NOWEJ GENERACJI, która zorganizowana została w ramach obchodów 80-lecia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, 50-lecia czasopisma naukowego „Humanizacja Pracy” oraz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.Konferencja poświęcona była wymianie poglądów i doświadczeń na temat pracy współczesnego bibliotekarza i stojących przed nim wyzwań. Organizatorami konferencji były: Książnica Płocka, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W konferencji naszą bibliotekę reprezentował dyrektor GBP w Słubicach Artur Bedyk.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj - Uniwersytet Łódzki, „Humanizacja Pracy”, przewodnicząca konferencji

prof. dr hab. inż. Zbigniew P. Kruszewski - Rektor SWPW w Płocku, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego

prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak - Kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki

mgr kustosz dyplomowany Tomasz Piestrzyński - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Alicja Łaska-Formejster - Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki

mgr Barbara Adamiak-Kuśmierek - Kierownik biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

 

Podczas Konferencji referaty wygłosili:

1. prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego, Redaktor Naczelna "Humanizacji Pracy") - Społeczne funkcje współczesnego bibliotekarza - wprowadzenie do konferencji

2. mgr Joanna Banasiak (Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego) - Jak teoria trzeciego miejsca staje się praktyką w Książnicy Płockiej

3. mgr Iwo Hryniewicz (Biblioteka Narodowa, Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego) - Academica i Polona - nowa jakość dostępu do kultury

4. mgr Ewa Nowak (pisarka, publicystka, pedagog-terapeuta) - Czytam sobie, czyli jak nie stracić raz pozyskanego czytelnika

5. mgr Monika Wachowicz (Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego) - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w upowszechnianiu kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży

6. mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na rzecz profesjonalizacji zawodu bibliotekarza i integracji środowiska

7. mgr Beniamin Muszyński (Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego) - Gra książkowa jako niekonwencjonalne narzędzie promocji czytelnictwa w bibliotece

 8. dr Grażyna Walczewska-Klimczak (Biblioteka Narodowa) - Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych w świetle realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 9. mgr Przemysław Kowalski (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno) - Bibliotekarz jako "Człowiek orkiestra" i jego rola w środowisku lokalnym

 10. Dariusz Sędek (Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA) - Promocja książek dziecięcych i młodzieżowych na przykładzie działań Wydawnictwa NASZA KSIĘGARNIA

 11. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Prezentacja projektów edukacyjnych na zasadach programu Erasmus+ przeznaczonych dla pracowników bibliotek

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach Artur Bedyk uczestnicząc w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bibliotekarz nowej generacji",  miał także możliwość udzielenia wywiadu dla telewizji TVP3 i podzielenia się swoimi opiniami dotyczącymi min. perspektyw rozwoju zawodu bibliotekarza i miejsca bibliotek w zmieniającej się rzeczywistości.