24 stycznia 2018 r. w słubickiej sekcji Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach rozpoczęły się zajęcia komputerowe. Podczas ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w tygodniu grupa słuchaczy PPUTW  zdobywa umiejętności z zakresu technologii komputerowych.