Dodano formularz zgłaszania prośby o prolongatę wypożyczonych materiałów bibliotecznych - opcja dostępna jedynie po zalogowaniu się do pełnej wersji serwisu internetowego biblioteki!