Formularz zgłaszania propozycji zakupu nowych materiałów bibliotecznych umożliwia użytkownikom wpływ na rodzaj materiałów gromadzonych przez bibliotekę. Propozycje są automatycznie rejestrowane w bazie dezyderatów i uwzględniane podczas zakupów nowych zbiorów do biblioteki.