Dodano moduł Fotogalerie zawierający zbiory fotografii z wydarzeń, które odbyły się w bibliotece. Uwaga: Pełna wersja galerii fotografii dostępna jest jedynie dla użytkowników zalogowanych do pełnej wersji serwisu internetowego biblioteki.