Korzystanie z materiałów bibliotecznych i usług biblioteki jest proste. Aby wypożyczać nasze zbiory trzeba zapisać się do biblioteki.

Zasady korzystania z bibliotek reguluje regulamin GBP w Słubicach.

Nasza Biblioteka udostępnia na zewnątrz (wypożycza) gromadzone przez nią materiały w formie udostępnień długoterminowych i udostępnień krótkoterminowych.

Prawo do korzystania z wypożyczeń długoterminowych mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy biblioteki, po okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Pełnoletni użytkownik biblioteki może wypożyczyć jednorazowo do 6 wolumenów (jednostek inwentarzowych), natomiast dzieci i młodzież do 3 wolumenów na okres nie dłuższy niż 31 dni. Bibliotekarz może w uzasadnionych przypadkach zmienić limit wypożyczonych wolumenów, lub zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia.

Wypożyczenia krótkoterminowe są szczególną formą udostępnień zbiorów poza bibliotekę skierowaną głównie do studentów i pozostałych osób uczących się. Pod pojęciem wypożyczeń krótkoterminowych rozumie się wypożyczenia na zewnątrz zbiorów na co dzień udostępnianych w czytelni. Zbiory te wypożyczane są na czas zamknięcia biblioteki (pora nocna, weekendy i święta). Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych: dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia, wydawnictw leksykograficznych (encyklopedie, słowniki, leksykony). Zbiory czytelni udostępnia się w formie wypożyczeń krótkoterminowych tylko w uzasadnionych przypadkach, na umotywowana prośbę użytkownika. O możliwości wypożyczenia krótkoterminowego danej pozycji każdorazowo decyduje dyrektor biblioteki lub pracownik przez niego upoważniony.

 

Użytkownik samodzielnie dokonuje w katalogu komputerowym biblioteki poszukiwań materiałów bibliotecznych, które chce wypożyczyć a następnie dokonuje ich zamówienia z poziomu własnego konta czytelniczego lub zgłasza w Punkcie Obsługi Czytelnika podając autora, tytuł i sygnaturę poszukiwanej pozycji. Swobodny dostęp do księgozbioru jest możliwy na zasadach obowiązujących w czytelni.

Nowości zakupione do biblioteki prezentujemy naszym czytelnikom w specjalnym regale prezentacyjnym.

Szczegółowo warunki wypożyczania opisane są w regulaminie GBP w Słubicach.

 

Zbiorów szukaj w naszym katalogu komputerowym: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/717