27 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyły się kolejne zajęcia w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem w bibliotece gościliśmy panie Danutę Lewandowską i Monikę Ulicką z Polskiego Czerwonego Krzyża. Ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej były dla seniorów nie lada wyzwaniem, ale wszyscy uczestnicy z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, brali udział w zainscenizowanych scenach, w których ćwiczyli prawidłowe zachowanie podczas nagłych wypadków, trenowali zabiegi resuscytacyjne na fantomach, uczyli się korzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

20 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbył się drugi wykład z cyklu "Bezpieczni seniorzy". Tym razem słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję spotkać się z Jackiem Gackowskim - emerytowanym policjantem Komendy Miejskiej Policji w Płocku, który podczas wykładu poruszył ważne zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych. Jak nie dać się oszukać, jak zabezpieczyć własny dobytek, jak chronić się przed włamaniami, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz bezpieczeństwo związane z używaniem butli gazowych - to tylko niektóre zagadnienia, z którymi  słuchacze PPUTW mogli zapoznać się podczas wykładu.  Z całą pewnością tematyka związana z bezpieczeństwem seniorów jest ważnym zagadnieniem i często będzie poruszana na wykładach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w dniu 4 października 2018 r. o godzinie 9.30. Szczegółowy program uroczystości w rozwinięciu artykułu.

28 czerwca 2018 r. podczas ostatniego w tym roku akademickim wykładu słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli dowiedzieć się jak unikać zagrożeń oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy już zagrożenia wystąpią. O tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo opowiadał słuchaczom Paweł Gackowski - Zastępca Naczelnika w OSP Radzanowo. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Bezpieczni Seniorzy" realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"

17 maja o godzinie 15 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach już po raz trzeci gościliśmy historyka Andrzeja Barcińskiego, który tym razem podczas wykładu zaprosił słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach na wirtualną wycieczkę po Wilnie. Była to niezwykła podróż wzbogacona fotografiami i barwnymi opowieściami pana Andrzeja o osobliwościach i zabytkach Wilna. Dla wielu słuchaczy była to też z pewnością ciekawa opowieść o miejscach, które już niedługo będą mogli zobaczyć podczas czterodniowej wycieczki na Litwę, którą udało się zorganizować przez sekcję gminną w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

16 maja 2018 r. o godzinie 17 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dr Marek Sikorski wygłosił prelekcję pt : „Kamień smoczy - historia pewnej mistyfikacji medycznej.” Wykładu wysłuchali słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

11 maja 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, który poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego.

9 maja 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach gościła pana Andrzeja Ścibło, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, który podczas wykładu dla słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW opowiadał o zagrożeniach z jakimi spotykają się na co dzień konsumenci. Jak nie dać się oszukać przez nieuczciwych przedsiębiorców, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów, jak dochodzić swoich praw konsumenckich i gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie - to tylko niektóre z tematów poruszanych na wykładzie. Tematyka wykładu jak się okazało była bardzo interesująca a poruszane zagadnienia były w wielu wypadkach odpowiedziami na konkretne problemy słuchaczy.