Początki bibliotekarstwa powszechnego w Słubicach sięgają okresu międzywojennego. Ubogie źródła historyczne z tego okresu, które dotyczą dziejów bibliotek na obszarze dawnego powiatu gostynińskiego pozwalają przyjąć, że już przed drugą wojną światową istniała w Słubicach publiczna biblioteka parafialna. W jej księgozbiorze znajdowały się cenne wydawnictwa. Niektóre z nich udało się ocalić przed zawieruchą wojenną. Przekazano je po wojnie do muzeów. O istnieniu tego zbioru i biblioteki parafialnej świadczy książka z numerem 50 zachowana i przechowywana w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie. Książka ta sygnowana została pieczęcią Biblioteki Parafialnej w Słubicach. Zapisy w kronice Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach pozwalają również potwierdzić istnienie na początku lat trzydziestych XX w. biblioteki gminnej prowadzonej przez żonę ówczesnego sekretarza gminy Stanisława Zalewskiego. Jednak księgozbiór w tej bibliotece nie przedstawiał zbyt dużej wartości. Jak wynika z zapisów w kronice biblioteki "właściwie był to niewielki zestaw mało wartościowych książek, przeważnie kryminałów."

Od 2010 roku odkąd siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach przeniesiono do nowego lokalu mieszczącego się przy ulicy Krakowskiej 2 w Słubicach, w naszej bibliotece gościliśmy wielu znakomitych gości. Poniższa lista, która mamy nadzieję systematycznie się będzie wydłużała przedstawia osoby, które gościły w naszej placówce i z którymi spotkanie na trwałe zapisało się w historii naszej biblioteki. 

W dniu 24 stycznia 2014 roku na Spotkaniu Noworocznym samorządowców powiatu płockiego z biskupem płockim Piotrem Liberą dyrektor biblioteki Artur  Bedyk został nagrodzony nagrodą Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” w kategorii animator kultury.  Marszałek Województwa  Mazowieckiego Pan Adam Struzik wręczył laureatowi statuetkę „Kwiat Powiatu” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach została laureatką nagrody specjalnej Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za całokształt działalności kulturalnej w regionie Pojezierza Gostynińskiego.

Za wkład w szerzenie kultury, propagowanie polskiego folkloru oraz dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego nasza biblioteka otrzymała Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika.