Materiał nagrany w naszej bibliotece przez TVP INFO w 2011 r. Remont i rozbudowa biblioteki publicznej oraz centrum działalności kulturalnej i informacji w Słubicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.