Książnica Płocka im. Władysława  Broniewskiego ogłasza XXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiego dla Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na to, jak młody czytelnik postrzega świat i jak umie o nim opowiadać, uruchamiając swoją wyobraźnię i kreatywność. Regulamin konkursu w rozwinięciu artykułu. Gorąco zachęcamy do udziału.

Zapraszając do pisania, pragniemy, by uczestnicy konkursu mogli wypowiedzieć się, w wybranej przez siebie formie literackiej, na temat tego, co ich fascynuje w otaczającej rzeczywistości, jakby ten świat urządzili, gdyby mogli go stworzyć po swojemu. Zasypcie nas pomysłami, może też wymyślonymi nowymi słowa, którymi można opowiadać świat.

 

***

Drodzy Młodzi Twórcy!

  

W tej  edycji  konkursu  proponujemy  temat:

 

SKRZYDŁA MI ROSNĄ U RAMION      

 

To fragment wiersza Wandy Chotomskiej, zmarłej w sierpniu wybitnej autorki setek wierszy, opowiadań, piosenek, obdarzonej wielką mądrością, ogromną wyobraźnią i niepowtarzalnym humorem. Dlatego też chcemy, żebyście w tym roku mogli oddać hołd wielkiej poetce poprzez swoją twórczość i pokazać, jak wyobraźnia dodaje Wam skrzydeł. Wanda Chotomska w jednym z wywiadów powiedziała: (…) właśnie z dziećmi można smakować język. Mają niesamowite pomysły. Udowodnijcie to! Praca literacka ma być wyrazem nieskrępowanej wyobraźni, która pomaga uporać się z rzeczywistością, zrozumieć innych, zobaczyć miejsca, których nie ma, polecieć na skrzydłach marzeń.

 

Napiszcie o tym. Niech Wasze prace literackie będą wyrazem emocji, Waszym spojrzeniem na świat - ten rzeczywisty i ten wymyślony. Nie mamy zamiaru ograniczać Waszej wyobraźni i fantazji. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie: poetyckiej, prozatorskiej czy komiksowej.

Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

 

Zasady  uczestnictwa

           

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów w wieku od 8 do 16 lat. Uczestnicy konkursu nadsyłają utwór w trzech egzemplarzach na adres: Książnica Płocka, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09–402 Płock.

Prace konkursowe mogą być w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub też czytelnego rękopisu.

Termin nadsyłania prac upływa  25 października 2017 r. Na kopercie należy umieścić dopisek – „Młodzi Twórcy Literatury”. 

Każda nadesłana na konkurs praca musi być opatrzona wybranym przez autora godłem literowym /pseudonimem/, koniecznie uzupełnionym informacją o wieku uczestnika.

To samo godło (wraz z zaznaczonym wiekiem uczestnika), należy napisać na oddzielnej, zamkniętej kopercie, zawierającej w środku dane osobowe twórcy: imię, nazwisko, adres, nr telefonu.

            Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu. Tekst oświadczenia jest w załączeniu.

            Organizator konkursu nie zwraca tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w prasie, radiu
i telewizji oraz do rozpowszechniania utworów on-line, udostępniania
w Internecie bez ograniczeń i bez zgody autorów oraz  bez honorarium.

            Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków zawartych w regulaminie.

 

Ocena

 

            Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, w skład której wejdą znani pisarze i dziennikarze. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach  wiekowych:

               I  grupa        -   dzieci w wieku              8 – 10 lat

             II  grupa        -   dzieci w wieku            11 – 12 lat       

            III  grupa        -   młodzież  w wieku      13 – 16 lat

         W każdej ocenianej grupie przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych i dwóch wyróżnień.

            Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

            Komisja konkursowa oceniać będzie prace napisane samodzielnie, będące efektem oryginalnych pomysłów literackich młodych twórców.

            Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane  przez organizatorów i sponsorów.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się
2 grudnia 2017 r.  w Książnicy Płockiej.

O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs poinformujemy laureatów odrębnym pismem.

            Laureaci konkursu przyjeżdżają na uroczyste wręczanie nagród  na koszt własny.