W galerii Sponsorów i Darczyńców Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach mamy zaszczyt przedstawić osoby prywatne i firmy, które rozumieją potrzeby naszej instytucji i swoją niezwykłą ofiarnością na trwałe zapisują się w historii Biblioteki.

Dzięki pomocy naszych Darczyńców i Sponsorów możemy realizować nowe zadania i uatrakcyjniać ofertę usług. Wsparcie jakie otrzymujemy w znaczącym stopniu wpływa na dalszy rozwój Biblioteki, pełniącej funkcje ośrodka kształtowania kultury czytelniczej w gminie Słubice.

Podejmując różnorodne działania informacyjne, kulturalne i edukacyjne, oczekujemy na zrozumienie  potrzeb i dalsze wspieranie inicjatyw naszej instytucji, która dzięki temu spełni społeczne oczekiwania środowiska lokalnego, przynosząc jednocześnie zaszczyt i dumę Sponsorom i Darczyńcom.

 

Serdecznie dziękujemy:


 

o. Eligiuszowi Dymowskiemu

 

 


 

Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Słubicach

 


 

 Sali Bankietowej "Rafallo"

 

 


 

Firmie MICROSOFT